top of page
educatie-10.png
Naar Wat doen we

ONDERWIJS

 

Bij de realisatie van grote onderzoeks- en onderwijsprojecten zoals de renovatie of nieuwbouw van faculteitsgebouwen en de (technische) inrichting van college- en practicumzalen draait het om zaken als kwaliteit en duurzaamheid maar vooral om inzicht in gebruikerswensen en ambities van de organisatie en haar medewerkers.

PM² heeft inmiddels ruime ervaring op dit vlak. We vinden snel onze weg in de diverse bestuurlijke en operationele geledingen van onderzoeks- en onderwijsorganisaties en vertalen de inbreng van alle betrokkenen naar een aantrekkelijke werkomgeving. Een werkomgeving waarin onderzoekers, docenten en studenten tot topprestaties komen.

De projectmanagers en adviseurs van PM²:

  • Inventariseren het gebruik van het gebouw en de wijze van samenwerken

  • Vinden snel hun weg in de diverse bestuurlijke en operationele geledingen van onderwijs- en wetenschapsorganisaties

  • Stemmen de wensen van de organisatie, gebruikers en gebouwfuncties af op de dagelijkse praktijk, en nemen deze op in het programma van eisen en het ontwerpplan

bottom of page