top of page
Naar Wat doen we

ONDERZOEK

 

PM² realiseert technisch complexe werkomgevingen zoals chemische, microbiologische, fysische laboratoria en cleanrooms. De bouw en inrichting ervan is een specialisme, maar we bieden meer dan kennis van de techniek en kwaliteitseisen.

We voelen ons thuis in de wereld van onderzoeksinstituten, biotechnologiebedrijven, wetenschappers en researchers. Van Raad van Bestuur tot de eindgebruiker en weer terug naar de bestuurskamer: we gaan op zoek naar doelstellingen ambities en (gebruiks)wensen en geven deze [letterlijk en figuurlijk] vorm.

 

De projectmanagers en adviseurs van PM²:

  • Beschikken over ruime kennis van de werkprocessen binnen laboratoria
  • Zijn op de hoogte van de wetgeving en eisen op het gebied van laboratoria

  • Bewaken het bouwproces in samenspraak met besluitvormers en gebruikers

  • Begeleiden de commissioning en ingebruikname van het lab

We hebben een groot aantal opdrachtgevers uit de laboratoriumsector, zowel in de publieke en private sector. We brengen u graag in contact met een referentie als u van een van onze opdrachtgevers meer wilt weten over hun ervaring met PM². 

bottom of page